1 minute reading time (41 words)

Rute 666 2016

Oppstilling og klar til avreise

2016 var det klar for den tiende utgaven av Rute 666. En tur som Chapter Nordvest gleder seg til kvart år. Ca 70 sykkler tok ture som gikk fra H-D Ålesund til Molde, Flemma, Batnfjordsøra, Bud og tilbake til H-D Ålesund.

Dalsfjorden rundt 2016
Scandinavian Harelydays 2015